نشست‌ها و کرسی‌ها

دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.
دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی برگزار می شود

دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.

پیش از این دکتر هادی موسوی، دبیر پیش نشست های کنفرانس در گفتگویی با شرح جزئیات و اهداف برگزاری کرسی ها، از همه صاحبان طرح و آثار پژوهشی دعوت به عمل آورد، دستاوردهای حوزه روش شناختی خود را برای داوری و طرح در این پیش نشست ارایه کنند.

ادامه مطلب
هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود
دبیر پیش نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی:

هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود

بنا به گفته دبیر نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی به منظور ارزیابی و توان سنجی دیدگاه های روش شناختی، دست کم ۱۰ پیش نشست کرسی های ترویجی در جستجوی روش شناختی تا قبل از کنفرانس برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از آن
کرسی علمی ترویجی

حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از آن گالری

۱. شرح مختصر موضوع پیشنهادی: قانون¬گذار جمهوری اسلامی ایران در بند (ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، برخی رفتارهای مجرمانه، فاقد مسئولیت کیفری دانسته است. از جمله این رفتارها «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» است. صرف نظر از روایی یا ناروایی مبانی این استثنا که حقوق¬دانان پیرامون آن قلم زده¬اند، احتمال آسیب¬دیدگی در ورزش و بازی، احتمالی عقلایی است. لذا به طور معمول هر کس پا به رشته¬ای ورزشی می¬گذارد این احتمال را می¬دهد که ممکن است خودش آسیب دیده یا به دیگری آسیب برساند. اما این احتمال در مورد بعضی رشته¬های ورزشی نه¬تنها بسیار قوی است، بلکه قطعی است و اصولاً زمانی بازی یا مسابقه خاتمه می-یابد که حریف را با صدمات بدنی از میدان به¬در کرده، شکست دهد. ورزش¬ها را می¬توان از جهات مختلفی دسته¬بندی کرد. یکی از این دسته¬بندی¬ها، تقسیم آن به: ورزش¬ فردی و ورزش¬ گروهی و دیگری تقسیم به: ورزش خطرناک یا برخوردی و ورزش غیر خطرناک است. ورزش خطرناک یا خشن رشته¬هایی همچون بوکس، کاراته، کشتی، شمشیربازی و سایر ورزش¬هایی است که در آن¬ها برخورد وجود دارد یا از ضربات یا وسایلی که در اصطلاح فقهی قتّاله بوده و مناسب جنگ و درگیری است، استفاده می¬شود، یا آنکه نوع ورزش همراه با خطر است، هرچند از وسیله خطرناکی استفاده نمی¬شود. مثل: کوه¬نوردی، صخره¬نوردی و شنا. در این ورزش¬ها، آسیب دیدن یا آسیب رساندن به طرف دیگر، بسیار محتمل است. بلکه گاهی آسیب رساندن امتیاز دارد و تلاش هر یک، آسیب رسانیدن به طرف مقابل است. این تلاش هم گاه ناشی از جسارت و هیجان ورزش¬کار و گاه ناشی از تشویق و مطالبه مربیان یا تماشاچیان است و چه بسا تحت تأثیر این هیجانات و اختلالات روحی و عصبانیت، ضربه زدن به حریف مقابل از حد معمول و متعارف خارج شده و به صدمات جبران¬ناپذیر یا فوت وی منتهی شود. لذا نام¬گذاری این دسته از ورزش¬ها به ورزش¬های خشن یا خطرآفرین دور از واقع نیست. در این تحقیق که به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار اجتهادی سامان یافته است، در نظر است اولاً حکم فقهی ورزش¬های خطرناک یا محتمل¬الخطر بررسی و ثانیاً حکم ضمان ناشی از حوادث ناشی از این ورزش¬ها بیان شود. منظور از حکم فقهی نیز، حکمی کلی یا قاعده¬ای فقهی است مکلف بتواند آن را در مسیر کشف حکم مصادیق جزیی به¬کاربندد. به این ترتیب که در صورت برخورد با رشته¬ای ورزشی که حکم آن روشن نیست، پس از احراز خطر یا خشونت آن، قاعده گفته شده را بر آن تطبیق داده و حکم آن را به دست آورد.

ادامه مطلب