آرشیو اخبار

نشست تأملی در نظام سرمایه داری به عنوان پیش ران فنّاوری و پس ران معنویّات

نشست تأملی در نظام سرمایه داری به عنوان پیش ران فنّاوری و پس ران معنویّات

این نشست علمی به عنوان الزامی برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده است سخنران آن دکتر ابراهیم سوزنچی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت این دانشگاه می باشد. دکتر سوزنچی قصد دارد در این جلسه علمی به سئوالاتی نظیر: سرمایه داری، به عنوان الگوی پیشرفت غربی، واجد چه ویژگی هایی است؟ فناوری چگونه درون سرمایه داری پیشرفت می کند و جهت گیری آن، به کدام سو است؟ موتور محرک سرمایه داری، چه رابطه ای با معنویات دارد؟ مختصات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چیست؟ آیا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صرفا دستکاری جزئی در الگوی سرمایه داری است یا نیازمند طرحی نو هستیم؟ برگزار کنندگان: گروه های اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ادامه مطلب
نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

این نشست با هدف تبیین نظام نوری اشراق به عنوان مبنای تربیتی و اخلاقی اشراق ارائه خواهد شد. ارائه سیمای شاخص نظام نوری، سرچشمه ها و مبادی نظریه نظام نوری و دلالت های تربیتی برآمده از نظام نوری از جمله محورهایی است که در این جلسه علمی مطرح خواهد شد. این نشست در پی آن است که به سئوالاتی نظیر عوالم وجود در نگرش اشراقی چگونه است؟ و میزان تطابق فلسفه اشراق به عوالم وجود با نگاه اسلام در چه پایه است؟ پاسخی در خور دهد.

ادامه مطلب