آرشیو اخبار

ثبت نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سیستم جهانی ثبت حقوق معنوی آثار و مؤلفان

به گزارش گروه همکاری های علمی،‌ کد اختصاصی دی او آی (DOI) یا شناسه دیجیتال با پیش شماره 10.30471 به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اختصاص داده شد و به این ترتیب پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وارد سیستم جهانی ثبت حقوق معنوی آثار و مؤلفان شد.

ادامه مطلب
نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کره جنوبی)

نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کره جنوبی)

گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی (کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کشور کره جنوبی)» را در روز شنبه 24 شهریور برگزار می کند. پروفسور کیم سانگ دو (Kim Sungdo) استاد رشته مردم شناسی و زبان شناسی دانشگاه سئول کره جنوبی و استاد مدعو دانشگاه پاریس با ارائه مقاله « کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کشور کره جنوبی» در این نشست سخنرانی خواهد کرد. همچنین دکتر مجید کافی استادیار و مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ارائه مقاله «رابطه میان فرهنگ دینی و فرهنگ عامه» دیگر سخنران این نشست علمی است. دکتر محسن الویری، عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام سخنران دیگر این نشست علمی است که روز شنبه 24 شهریور از ساعت 10 تا 13 در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

ادامه مطلب

نشست علمی «غربت در غرب» برگزار شد

گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «غربت در غرب؛ دایاسپورای مسلمان ساکن اروپای غربی و آمریکای شمالی» را در روز سه شنبه 20 شهریور برگزار کرد.

ادامه مطلب

سخنرانی استاد رشته مردم شناسی و زبان شناسی دانشگاه سئول در نشست علمی «رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی»

گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی (کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کشور کره جنوبی)» را در روز شنبه 24 شهریور برگزار می کند.

ادامه مطلب

نشست علمی نقد کتاب «طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان» برگزار شد

نشست علمی نقد کتاب «طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان» از آثار گروه تاریخ اسلام پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که با همکاری دانشگاه اصفهان انتشار یافته است در روز دوشنبه 19 شهریور از ساعت17-19در سرای اهل قلم برگزار شد .

ادامه مطلب

پذیرش مقاله عضو هیأت علمی پژوهشگاه در ششمین کنفرانس بین المللی رویکرد مدرن در علوم انسانی

مقاله دکتر ابوالفضل گائینی استادیار و مدیر گروه مدیریت پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ششمین کنفرانس بین المللی رویکرد مدرن در علوم انسانی که در کشور فرانسه و از سوی دانشگاه سوربن برگزار می گردد؛ مورد پذیرش قرار گرفت.

ادامه مطلب