آرشیو اخبار

نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش ها

نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش ها

تاریخ نشست :1392-10-25 هدف از برگزاری نشست: 1. آشنایی محتوایی با نتایج پروژه روان‌شناسی در نهج‌البلاغه 2. بررسی روش‌شناسی استنباط مفاهیم روان‌شناختی در نهج‌البلاغه محورهای نشست: 1. آموزه‌ها و مفاهیم روان‌شناختی در نهج‌البلاغه: ساحت‌های انسان، معنای زندگی، تعامل اجتماعی و بهداشت روانی 2. روش‌شناسی استخراج مفاهیم روان‌شناختی از نهج‌البلاغه: روش معناشناسی، روش‌ اجتهادی سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: 1. مهمترین مفاهیم و آموزه‌های روان شناختی مطرح شده در نهج‌البلاغه 2. روش‌شناسی تدوین «روان‌شناسی در نهج‌البلاغه» کدام است؟

ادامه مطلب
نشست قوانین طبیعت و شرطی های خلاف واقع

نشست قوانین طبیعت و شرطی های خلاف واقع

این سخنرانی بر اساسِ مقاله‌ای زیر است که سالِ گذشته (1390) منتشر شده است. Kaave Lajevardi, "Laws and counterfactuals: defusing an argument against the Humean view of laws", Dialogue: Canadian Philosophical Review, 50 (2011): 751-758. چکیده. در بحث‌های فلسفی در مورد قوانینِ طبیعت، اقامه‌ی دلیلی شبیه به این بسیار مرسوم است: بعضی احکامِ کلـّیِ صادقْ شرطی‌های خلافِ واقعِ مربوط را صادق نمی‌کنند؛ لذا چنین نیست که هر حکمِ کلـّیِ صادقْ قانونی طبیعی باشد. مدعای من این است که این استدلال کارا نیست چرا که درکِ ما از ارزشِ صدقِ هر شرطی‌ِ خلافِ واقع مبتنی است بر درک‌مان از اینکه بعضی احکامِ مربوط قانونِ طبیعی هستند یا نه. خروجی مورد انتظار از نشست: - تصویری روشن‌تر در مورد ارتباطِ معرفت‌شناختیِ قوانینِ طبیعت و احکامِ شرطیِ خلافِ واقع. محورهای نشست: بررسیِ این موضوعات (به شکلِ سخنرانی، همراه با بحث با حضار): - شرطی‌های خلافِ واقع، و مختصری درباره‌ی معناشناسیِ آنها. - نظرِ استاندارد در این مورد که یک نشانه‌ی قوانینِ اصیلِ طبیعت این است که شرطی‌های خلافِ واقعِ مربوط را صادق می‌کنند. - نقد نظرِ استاندارد.

ادامه مطلب
نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء

نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء

سخنران : حجت الاسلام دکتر محمد داوودی عضو هیأت علمی گروه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هدف از برگزاری: ارائه یافته هایی در مورد اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء محور های نشست: 1. اخلاق مشاء شامل اخلاق(ماهیت نفس، قوای نفس، سعادت انسان)، فضایل و رذایل، معیار فضلیت، اجناس فضایل و رذایل 2. تربیت اخلاقی شامل: هدف تربیت اخلاقی، اصول تربیت اخلاقی، روش های تربیت اخلاقی و الگوی تربیت اخلاقی 3. نقد و بررسی اخلاق و تربیت اخلاقی مشاء

ادامه مطلب