آرشیو اخبار

کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)

کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)

کارگاه تخصصی یک روزه رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی) توسط: دکتر محمدتقی ایمان ؛ استاد دانشگاه شیراز عناوین مباحث کارگاه: علم، علم دینی و علم اسلامی چیستی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ویژگیهای پارادایمی علم اسلامی باز اندیشی در علم ( اسلامی) خصیصه هستی شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه خصیصه معرفت شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ( ساختار معرفتی انسان) سلسله مراتب معرفتی در علم ( اسلامی) --------------------------

ادامه مطلب

حضور دو تن از مدیران آموزش عالی استان هرمزگان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روز پنج شنبه هفته گذشته 13 آبان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه میزبان دوتن از مدیران آموزش عالی استان هرمزگان بود. معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع هرمزگان و مدیر نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان هرمزگان افرادی بودند که در این روز در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حضور یافتند.

ادامه مطلب

انتخاب کتاب «توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام» به عنوان رتبه برگزیده یازدهمین دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم

کتاب «توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام» از آثار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رتبه اول بخش تألیف یازدهمین دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم انتخاب شد.

ادامه مطلب