آرشیو اخبار

نشست نقد طرح پژوهشی درآمدی بر فلسفه حق

توسط حجت الاسلام دکتر محمدحسین طالبی عضو هیأت علمی گروه حقوق اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پنج شنبه 27 مهر ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور حج الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی رئیس سازمان سمت و دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان ناقد در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آشنایی با طرح: مؤلف در مقدمه این طرح چنین بیان داشته است: طرح «درآمدی بر فلسفه حق»، قرن‌ها است که فیلسوفان مسلمان خود را به مباحث متافیزیک مشغول ساخته و از ورود در مباحث اجتماعی، به ویژه مسئله حق و عدالت، پرهیز کرده‌اند. فقیهان و حقوق‌دانان هم که نسبتی مستقیم با این مسئله دارند به صورتی گذرا و سطحی از کنار آن عبور کرده‌اند. به استثنای چند اثر مختصر درباره حق و حکم از نگاه علم فقه، نهایت کوشش آنها در این زمینه به توضیح مختصری درباره مفهوم حق و انواع آن در دانش فقه و حقوق و فرق آن باحکم محدود شده است که حجم آن در بیشتر آثار علمی این گروه از دانشمندان از چند صفحه تجاوز نمی‌کند. متکلمان و عالمان علم اخلاق و سایر پژوهندگان در عرصه‌های گوناگون علوم انسانی نیز به تبیین این موضوع اجتماعی بسیار مهم و نظریه پردازی درباره آن اقدام نکرده‌اند. انتظار این بود که دانشمندان مسلمان هریک از زاویه نگرش تخصصی حوزه دانش مورد علاقه خویش به مسئله حق با دقت نظر توجه می‌کردند، هرچند که در دو دهه اخیر برخی از آنها کمابیش مطالبی در این باره منتشر کرده‌اند.

ادامه مطلب