آرشیو اخبار

راه اندازی کانال اطلاع رسانی کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تکنولوژی های جدید ارتباطی، شیوه های اطلاع رسانی را دچار تحول عظیمی کرده است. کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز قصد دارد ضمن همراهی با این تغییرات، اطلاع رسانی بهنگامی از آخرین اخبار کتابخانه داشته باشد.

ادامه مطلب