آرشیو اخبار

کتاب «اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی» با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر می شود
با هدف تبیین ارزش های اقتصاد اسلامی

کتاب «اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی» با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر می شود

اثر پژوهشی «اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی» به قلم دکتر علیرضا لشکری در پاییز سال جاری با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت منتشر می شود.

ادامه مطلب