آرشیو اخبار

نشست روش شناسی نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی

نشست روش شناسی نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی

هدف از برگزاری نشست: گشودن باب بحث و گفتگو پیرامون مسئله بنیادی روش نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی که هنوز با ابهام های فراوانی روبروست و بدون ارائه پاسخی روشن به این مسئله ، اندیشه علوم انسانی اسلامی در حد یک شعار باقی خواهد ماند. محورهای نشست: صورت بندی نظریه ، استراتژی نظریه سازی ، مدل سازی، مفهوم سازی، فرضیه سازی، اعتبارسنجی نظریه سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: یک نظریه اجتماعی اسلامی در مورد هر یک از محورهای بالا چه مبنایی را مفروض می گیرد؟ تاریخ نشست : ۱۳۹۰-۱۲-۲۲

ادامه مطلب
نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامی

نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامی

تاریخ نشست : ۱۳۹۰-۰۹-۰۲ محورهای نشست: ۱. کلیات نظریه تفسیری ۲. آزادی نظر و بیان ۳. آزادی بیان و رسانه ۴. حق دسترسی به اطلاعات ۵. آزادی بیان و حقوق سیاسی ۶. حق آزادی بیان و مسئولیت های خاص ، دامنه شمول محدودیت و آزادی بیان

ادامه مطلب
نشست سازمان امر به معروف و نهی از منکر

نشست سازمان امر به معروف و نهی از منکر

هدف از برگزاری نشست: ۱. پی گیری مباحث دو نشست پیشین در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ۲. ارائه راهگارهای اجرایی برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۳. درگیرکردن ذهنیت نخبگان و مقامات اجرایی، تقنینی و قضایی با موضوع مورد بحث با توجه به اهمیت زیاد آن خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین روشنی از آنچه که می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای فریضه امر به معروف ونهی ازمنکر در نظرگرفته شود محورهای نشست: ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به مردم ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به دولت ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه دولت نسبت به مردم سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: راهگارهای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه چیست؟ آیا تحقق این فریضه مستلزم تاسیس نهادی خاص برای امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟

ادامه مطلب
نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)

نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)

هدف از برگزاری نشست: مفهوم‌شناسی و بررسی ادله مثبتین و منکرین وجود تجربه‌های تفسیری. خروجی مورد انتظار از نشست: باعنایت به موضوع پروژه در دست تألیف در گروه روان‌شناسی، «روان‌شناسی انواع تجربه‌های دینی در فرهنگ اسلامی»، انتظار می‌رود دستاوردی چنین نشستی در وحله اول سبب اتقان و پختگی هرچه بیشتر بخش‌های مربوط با «تجربه تفسیری» باشد. به این ترتیب که اگر منکرین بتوانند با ارائه شواهد و ادله ثابت کنند که اصولا تجربه تفسیری تجربه دینی نیست، یا این‌که این عنوان در فرهنگ اسلامی وجود ندارد و یا قابل انطباق نیست، بخش‌های مربوطه از پروژه حذف شده، با تمرکز بیشتری به پژوهش در سایر قسمت‌ها پرداخته می‌شود. اگر ادله منکرین پس از بررسی و داوری ضعیف ارزیابی شد و به تعبیری موافقان تجربه تفسیری تفوق یافتند، می‌توان با دقت بیشتری این اسناد و شوادهد موافق با تجربیات تفسیری را رصد کرده و با قاطعیت بیشتری آن را شرح و بسط داد. محورهای نشست: انواع تجربه‌های دینی، تجربه تفسیری سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: تعریف دین و تجربه دینی؛ اعتبار در تقسیم تجربیات، اعتبارات مختلف در انواع تجربه‌های دینی، انواع تجربه‌های دینی از نظر دیویس، تعریف تجربه تفسیری،‌ ویژگی‌های تجربه دینی، ادله مثبتین تجربه تفسیری، ادله منکرین تجربه‌تفسیری، انواع تجربه‌های تفسیری، تجربیات تفسیری در قرآن، روایات و احوال عرفای مسلمان

ادامه مطلب