آرشیو اخبار

اهل بیت(ع) با تکیه بر قرآن کریم محور وحدت ادیان هستند
دبیر علمی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع):

اهل بیت(ع) با تکیه بر قرآن کریم محور وحدت ادیان هستند

اشاره: کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع) در دوره معاصر در نظر دارد طی فراخوانی و با همفکری و هم افزایی اندیشمندان و نخبگان داخلی و جهانی این مطالعات را در ۵ محور اساسی درآمد، مستندات، اهداف و روش ها، مبانی و رویکردها و نگاه منطقه ای و جهانی تاریخ اهل بیت (ع) در قالب یک کنفرانس یک روزه در تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری بررسی کند. از این رو دبیر علمی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر، حجت الاسلام و المسلمین رمضان محمدی، عضو هیات علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در خصوص اهداف، برنامه ها و جایگاه علمی و پژوهشی این کنفرانس گفتگویی انجام داده اند که تقدیم می شود:

ادامه مطلب
کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی برگزار می شود
به منظور بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی بحران کرونا؛

کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی برگزار می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور ایجاد نگاه پژوهش محورانه و ایفای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود، در مقابله با بیماریهای فراگیر و تامین سلامت همگانی، کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی را در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد کرد

ادامه مطلب