آرشیو اخبار

نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

هدف از برگزاری نشست: تبیین پیامدها و آثار رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) در ساحت‌های تربیت به‌ویژه تربیت اخلاقی خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین ابعاد و زوایای رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) به عنوان خاستگاه اندیشه تربیتی معظم له محورهای نشست: ۱. بررسی شخصیت جامع، ممتاز و برجسته قرون اخیر، امام خمینی‌(ره) ۲.اندیشه تربیتی و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) ۳.اندیشه تربیتی امام خمینی تأثیر پذیرفته از رویکرد عرفانی معظم له سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ۱.اندیشه و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) دارای چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ ۲.ابعاد عرفانی شخصت امام خمینی(ره) چیست؟ ۳.چگونه اندیشه تربیتی امام خمینی(ره) از اندیشه عرفانی او تأثیر پذیرفته است؟

ادامه مطلب
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «منطق گفتمان قرآن کریم»

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «منطق گفتمان قرآن کریم»

به اعتقاد حجت الاسلام و المسلمین سعیدی روشن تأمل در شیوه زبان دین از جمله مسائلی است که از دیر باز مورد توجه عالمان الهیات و تفسیر بوده است.و پرسش اساسی در این زمینه آن است که منطق و شیوه گفتمان قرآن چیست؟ آیا منطق و زبان پیام رسانی قرآن، منطق خاصی چون منطق فیلسوفان و عارفان و عالمان رشته های مختلف علمی، و عرف و زبان خاصی مانند زبان علمی، فلسفی، عرفانی، و جزآن است؟ یا منطق قرآن همان منطق و مدل گفتمان عموم عقلا و زبان عرفی است؟ و یا فرض دیگری متصور است؟ وی در این نظریه ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون در این مساله به رویکرد ویژه ای رسیده است.مطابق این دیدگاه زبان معنایی و ساختاری قرآن یک شیوه و منطق خاص است. بر اساس این نظریه قرآن کریم با حفظ چارچوب های زبانی عرف عام عقلا در انتقال معنا، جهت ابلاغ مقاصد والای خود، کار ویژه هایی را درشیوه پیام رسانی خویش تعبیه کرده است که زبان عرفی فاقد آنهاست. براین اساس این نظریه موسوم به زبان عرفی فراعرفی است.

ادامه مطلب