آرشیو اخبار

حجت‌‌الاسلام سعیدی‌‌روشن تشریح کرد: سابقه دیرینه معناشناسی در مطالعات اسلامی

دانشیار گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ضمن معرفی کتاب خود با عنوان «معنا، واقع و صدق در گزاره‌‌های دینی» بیان کرد: با لحاظ سنت مطالعاتی اندیشمندان مسلمان همچون زبان‌‌شناسی و علوم ادبی، اعم از علوم بلاغی و زبان‌‌شناسی به مفهوم عام، تفسیر قرآن و همین طور اصول فقه اسلامی که جزو علوم تأسیسی مسلمانان بوده، معناشناسی بین مسلمانان سابقه دیرینه دارد.

ادامه مطلب