اخبار - آرشیو

برگزاری کرسی علمی ترویجی «تبیین فلسفی حقوق طبیعی بشر در اسلام»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای انقلاب فرهنگی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کرسی علمی ترویجی «تبیین فلسفی حقوق طبیعی بشر در اسلام» را فردا پنج شنبه 20 اسفند برگزار می کند.

ادامه مطلب

برگزاری کرسی علمی با عنوان «ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و پژوهشکده دین و سیاستگذاری دانشگاه قم کرسی نظریه پردازی با عنوان «ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی با نگرش اسلامی» را فردا یک شنبه 2 اسفندماه برگزار می کند.

ادامه مطلب