اخبار - آرشیو

آموزش دینی در مدارس روشمندتر می‌شود
با رونمایی از کتاب «آموزش دینی(روش تدریس هدیه‌های آسمانی)»

آموزش دینی در مدارس روشمندتر می‌شود

کتاب «آموزش دینی(روش تدریس هدیه‌های آسمانی)» توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با مشارکت دانشگاه فرهنگیان منتشر و با رونمایی از آن، آموزش دینی در مدارس روشمندتر و هدفمندتر از قبل دنبال خواهد شد.

ادامه مطلب
تولید علم هسته بنیاد و علم معطوف به حل مسائل جامعه دو محور اصلی پژوهشگاه است
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

تولید علم هسته بنیاد و علم معطوف به حل مسائل جامعه دو محور اصلی پژوهشگاه است

ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جلسات برنامه‌ریزی پژوهشی با روسای پژوهشکده‌ها و مدیران گروه‌های پژوهشی دو محور تولید علم هسته بنیاد و تولید علم معطوف به حل مسائل جامعه را به عنوان دو محور اصلی پژوهشگاه تبیین نمودند.

ادامه مطلب
انتشارات پژوهشگاه با ۵۲ اثر چاپ اول در نمایشگاه کتاب حضور دارد

انتشارات پژوهشگاه با ۵۲ اثر چاپ اول در نمایشگاه کتاب حضور دارد

مدیر انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ۵۲ اثر چاپ اول در نمایشگاه سی و پنجم حضور دارد و تقریبا همه ۷۱۴ عنوان کتاب منتشر شده توسط پژوهشگاه در بخش مجازی موجود بوده و علاقمندان می‌توانند به روش غیرحضوری خرید خود را انجام دهند.

ادامه مطلب
آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در آمریکا ترجمه، منتشر و تدریس می‌شود

آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در آمریکا ترجمه، منتشر و تدریس می‌شود

سرپرست مرکز همکاریهای علمی ملی-بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: قرارداد ترجمه و انتشار آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زبان انگلیسی در آمریکا و برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت منعقد شد.

ادامه مطلب