اخبار - آرشیو

سیره اجتماعی امام رضا(ع) منطبق بر حیات معقول بود
در رسانه ها

سیره اجتماعی امام رضا(ع) منطبق بر حیات معقول بود

مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نگرش امام رضا(ع) را به سیره اجتماعی، متمدن و منطبق بر حیات معقول عنوان کرد و گفت: یکی از مصادیق رویکرد ایشان این بود که هیچ‌وقت حضرت با استراتژی تحقیری به دیگران جفا نکرد و هیچ تعارضی بین قول و فعل خود قائل نمی‌شد.

ادامه مطلب