اخبار - آرشیو

در ادامه سلسله نشست های آسیب شناسی نقش روحانیت در سیاست نشست علمی «تعامل حوزه (عالمان دینی) و نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دومین نشست آسیب شناسی نقش روحانیت در سیاست با عنوان «تعامل حوزه (عالمان دینی) و نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته» را در روز یک شنبه 5 آذر برگزار می کند.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم ناهه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور توسعه همکاری های علمی و ارتقاء سطح تعاملات با معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

ادامه مطلب