اخبار - آرشیو

بررسی زمینه های همکاری دستگاه های علمی و اجرایی در موضوع آسیب های اجتماعی با تاکید بر حاشیه نشینی

زمینه های همکاری دستگاه های علمی و اجرایی در موضوع آسیب های اجتماعی با تاکید بر حاشیه نشینی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حضور اساتید این حوزه بررسی می شود.

ادامه مطلب

با حضور اندیشمندان مطرح ایران و عراق در چهارمین پیش نشست همایش بین المللی «آسیب­ شناسی تاریخ اهل­بیت (ع) در دوره معاصر» مطرح شد

با حضور اندیشمندان مطرح ایران و عراق در چهارمین پیش نشست همایش بین المللی «آسیب­ شناسی تاریخ اهل­بیت (ع) در دوره معاصر» موارد علمی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب