اخبار - آرشیو

گروه مقاومت حماس در نهایت پیروز خواهد شد
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

گروه مقاومت حماس در نهایت پیروز خواهد شد گالری

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: با توجه به وعده پیروزی الهی درباره کسانی که در راه او حرکت می‌کنند وجود دارد٬ در نهایت گروه مقاومت حماس و مردمان فلسطین پیروز میدان خواهند بود.

ادامه مطلب
المیزان علامه طباطبایی؛ معیار علوم انسانی قرآن‌بنیان
به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی

المیزان علامه طباطبایی؛ معیار علوم انسانی قرآن‌بنیان

دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: از منظر علامه طباطبایی، میزان در تفسیر آیات قرآن کریم، خود قرآن است و از این رو تفسیر ارزشمند خود را المیزان فی تفسیر القرآن نام نهاده است و این تفسیر گرانبها میزان تفاسیر و اندیشه‌های قرآنی و علوم انسانی قرآن‌بنیان است.

ادامه مطلب