اخبار - آرشیو

آیت‌الله مصباح مواجهه منطقی با علوم انسانی غرب داشت.
در مراسم بزرگداشت آیت الله مصباح در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطرح شد

آیت‌الله مصباح مواجهه منطقی با علوم انسانی غرب داشت. گالری

آیت الله غروی گفت: تفکر آیت‌الله مصباح این نبود که باید علوم انسانی غرب را به کلی بشوییم و کنار بگذاریم. نه برخورد حذفی داشت و نه در برابر آن منفعل و تسلیم بود بلکه مواجهه منطقی و عقلانی داشت.

ادامه مطلب