اخبار - آرشیو

ثبت نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سیستم جهانی ثبت حقوق معنوی آثار و مؤلفان

به گزارش گروه همکاری های علمی،‌ کد اختصاصی دی او آی (DOI) یا شناسه دیجیتال با پیش شماره 10.30471 به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اختصاص داده شد و به این ترتیب پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وارد سیستم جهانی ثبت حقوق معنوی آثار و مؤلفان شد.

ادامه مطلب

نشست علمی «غربت در غرب» برگزار شد

گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «غربت در غرب؛ دایاسپورای مسلمان ساکن اروپای غربی و آمریکای شمالی» را در روز سه شنبه 20 شهریور برگزار کرد.

ادامه مطلب

سخنرانی استاد رشته مردم شناسی و زبان شناسی دانشگاه سئول در نشست علمی «رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی»

گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی (کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کشور کره جنوبی)» را در روز شنبه 24 شهریور برگزار می کند.

ادامه مطلب

نشست علمی نقد کتاب «طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان» برگزار شد

نشست علمی نقد کتاب «طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان» از آثار گروه تاریخ اسلام پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که با همکاری دانشگاه اصفهان انتشار یافته است در روز دوشنبه 19 شهریور از ساعت17-19در سرای اهل قلم برگزار شد .

ادامه مطلب

پذیرش مقاله عضو هیأت علمی پژوهشگاه در ششمین کنفرانس بین المللی رویکرد مدرن در علوم انسانی

مقاله دکتر ابوالفضل گائینی استادیار و مدیر گروه مدیریت پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ششمین کنفرانس بین المللی رویکرد مدرن در علوم انسانی که در کشور فرانسه و از سوی دانشگاه سوربن برگزار می گردد؛ مورد پذیرش قرار گرفت.

ادامه مطلب

سه گانه «اصول فقه کاربردی» جای خود را در بازار نشر تثبیت کرد

کتاب سه جلدی «اصول فقه کاربردی» بیستمین اثر مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است که جلد اول آن به چاپ هفدهم، جلد دوم آن به چاپ یازدهم و جلد سوم آن به چاپ هشتم رسیده است.

ادامه مطلب