اخبار - آرشیو

بررسی ظرفیت همکاری علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مطالعات استراتژیک دینی عتبه عباسیه عراق

در دیدار روسای دو مرکز توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مطالعات استراتژیک دینی عتبه مقدسه عباسیه عراق مورد بررسی قرار گرفت

ادامه مطلب

کرسی ترویجی، نگرشی تشکیکی به مفهوم قرآنی «راسخان در علم» برگزار می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) کرسی ترویجی، نگرشی تشکیکی به مفهوم قرآنی «راسخان در علم» را برگزار می کند.

ادامه مطلب