اخبار - آرشیو

زندگی انسان بین «نور» و «نار» است

زندگی انسان بین «نور» و «نار» است

استاد روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه زندگی انسان بین نور و نار است، گفت: در دعای جوشن کبیر رهایی از آتش را می خواهیم؛ خدا به ما نزدیک است اما با پنهان کردن گناهان از خداوند دور می شویم و هرچه از خدا دور شویم از نور دور و به نار نزدیک می شویم.

ادامه مطلب
خروج از خداآگاهی قلب را آسیب پذیر می کند
استاد روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

خروج از خداآگاهی قلب را آسیب پذیر می کند

استاد روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: چطور می توانیم قلب خود را آرام و دنیای باطنی را با خدا آگاهی نجات دهیم؟ وقتی که قلب دچار مشکل شود اخلاق ما دچار بی ثباتی خواهد شد، خروج از خداآگاهی قلب را آسیب پذیر می کند چون حصارها را برمی دارد برای همین در قرآن کریم از کسانی که غافل هستند با ویژگی خاصی یاد می کند.

ادامه مطلب
بدون دانستن علم لغت دریافت ناقصی از قرآن خواهیم داشت

بدون دانستن علم لغت دریافت ناقصی از قرآن خواهیم داشت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: باید به سراغ قرآن برویم و معنای دقیق کلمات را در کتاب های لغت درک و همه کاربردها را استخراج کنیم، چون قرآن کلام خدای مهربان است و بهترین و زیباترین معانی و معارف را دارد. لذا ما هم باید آن را به بهترین معناها تفسیر کنیم.

ادامه مطلب
بررسی آیات قرآنی مربوط به جنگ‌های پیامبر(ص) و یهود با نقد شبهات

بررسی آیات قرآنی مربوط به جنگ‌های پیامبر(ص) و یهود با نقد شبهات

محمدرضا عزتی فردویی نویسنده کتاب "قرآن و یهود حجاز(نقد شبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر اکرم(ص) با یهود)" گفت: بررسی تفسیری آیات مربوط به جنگ‌های پیامبر(ص) و یهود با تأکید بر نقد شبهات، هدف اصلی کتاب "قرآن و یهود حجاز" است که برای نقد شبهات از دو روش پاسخ‌های نقضی و پاسخ‌های حلی استفاده شده است

ادامه مطلب
حضور هیئت اندونزیایی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
در راستای توسعه تعاملات بین المللی

حضور هیئت اندونزیایی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گالری

یک هیئت علمی متشکل از اساتید و رؤسای دانشگاه‌های کشور اندونزی با حضور در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از قسمت‌های مختلف پژوهشگاه بازدید کردند و در رابطه با ظرفیت‌های همکاری بین طرفین به گفت‌وگو پرداختند.

ادامه مطلب
موجودات عالم تحت اداره خداوند، پیوسته در حال هستی گرفتن هستند

موجودات عالم تحت اداره خداوند، پیوسته در حال هستی گرفتن هستند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: حضور خدای متعال در جهان و زندگی ما پیوسته است و جهان هستی آن در حال خلق شدن است. نظام جهان یک نظام به هم پیوسته است؛ موجودات عالم تحت تدبیر خدای متعال در واقع پیوسته در حال هستی گرفتن و ادامه حیات‌ هستند.

ادامه مطلب