اخبار - آرشیو

نشست تخصصی «عدالت اجتماعی با رویکرد توازن، دیدگاه شهید صدر» برگزار ‌شد

گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست تخصصی «عدالت اجتماعی با رویکرد توازن، دیدگاه شهید صدر» را با حضور مدیر و اعضای هیات علمی این گروه و تنی چند از پژوهشگران اقتصاد اسلامی برگزار کرد.

ادامه مطلب