اخبار - آرشیو

درخشش دانش آموختگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی

درخشش دانش آموختگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی

پایان نامه دانش آموختگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دومین جشنواره ملی رساله ها و پایان نامه های روانشناسی و مشاوره با رویکرد اسلامی برگزیده شدند

ادامه مطلب
تقدس در برابر تقدس‌زدایی؛ بزرگترین چالش روانشناسی اسلامی
روانشناسی اسلامی

تقدس در برابر تقدس‌زدایی؛ بزرگترین چالش روانشناسی اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های روانشناسی اسلامی، تقدس در برابر تقدس‌زدایی است. اگر به همین شکل پیش برویم، در آینده با این دوگانه نادرست مواجه خواهیم شد که یا باید روانشناسی را به دین مقدس تبدیل کنیم و یا از دین تقدس‌زد

ادامه مطلب