اخبار - آرشیو

حضور دو تن از مدیران آموزش عالی استان هرمزگان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روز پنج شنبه هفته گذشته 13 آبان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه میزبان دوتن از مدیران آموزش عالی استان هرمزگان بود. معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع هرمزگان و مدیر نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان هرمزگان افرادی بودند که در این روز در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حضور یافتند.

ادامه مطلب

انتخاب کتاب «توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام» به عنوان رتبه برگزیده یازدهمین دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم

کتاب «توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام» از آثار گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رتبه اول بخش تألیف یازدهمین دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم انتخاب شد.

ادامه مطلب