اخبار - آرشیو

عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی
کرسی علمی ترویجی

عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی گالری

عنوان کرسی ترویجی: نسبت عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی نام ارائه کننده کرسی ترویجی: علیرضا لشکری زمان برگزاری کرسی: چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۹ مکان برگزاری کرسی: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ادامه مطلب