اخبار - آرشیو

بلوغ‌های هشت‌گانه ازدواج موفق کدامند؟ + فیلم
در گفت‌وگو با ایکنا تبیین شد؛

بلوغ‌های هشت‌گانه ازدواج موفق کدامند؟ + فیلم

عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ازدواج یک پیمان چندجانبه و گسترده است، اظهار کرد: برای آمادگی و بلوغ ازدواج می‌توانیم بگوییم که ما بلوغ جسمی و زیستی داریم که در هر انسانی وجود دارد؛ اما بلوغ عاطفی، شناختی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، دینی و معنوی داریم که جوانان برای رسیدن به این بلوغ‌ها از همان کودکی نیاز به توجه و رسیدگی خانواده و آموزش دارند.

ادامه مطلب