اخبار - آرشیو

ارزیابی آسیب‌شناسانه فناوری نرم در اولویت علوم انسانی قرار دارد
قائم‌مقام وزیر علوم در امور علوم انسانی:

ارزیابی آسیب‌شناسانه فناوری نرم در اولویت علوم انسانی قرار دارد

قائم‌مقام وزیر علوم در امور علوم انسانی با بیان اهمیت علوم انسانی و نقش آن در رفع مشکلات جامعه گفت: مسیر بهینه‌سازی فناوری نرم، ارزیابی آسیب‌شناسانه و اصلاح آن است و این مهم در اولویت علوم انسانی قرار دارد.

ادامه مطلب
پراکندگی امور از مشکلات علوم انسانی است
قائم مقام وزیر در امور علوم انسانی:

پراکندگی امور از مشکلات علوم انسانی است

قائم مقام وزیر در امور انسانی با بیان اینکه یکی از مشکلات در حوزه علوم انسانی پراکندگی در امور است، افزود: مرکز علوم انسانی در وزارت علوم به منظور انسجام دهی به مراکز پژوهشی علوم انسانی تشکیل شد.

ادامه مطلب
اخلاق حکمرانی در سیره علوی
در گفت‌وگو با مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بررسی شد

اخلاق حکمرانی در سیره علوی

سیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) به حدی ممتاز و برجسته است که اندیشمندان مهم مسلمان و حتی غیرمسلمان، آن را به عنوان بهترین اسوه و الگوی رهبری جامعه معرفی کرده‌اند.

ادامه مطلب