اخبار - آرشیو

برگزاری دومین جلسه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اعضای دفتر هم اندیشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی

مدیر و اعضای هیأت علمی گروه جامعه شناسی به همراه تعدادی از مسئولان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز گذشته یک شنبه 16 مهر با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با اعضای دفتر هم اندیشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی دیدار و گفتگوکردند.

ادامه مطلب