اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی « آشنایی با قوانین و مقررات انواع کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزارشد

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات انواع کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره» امروز دوشنبه 27 شهریور با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست مسئول علوم نقلی دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب