اخبار - آرشیو

خاستگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انقلابی است
دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی:

خاستگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انقلابی است

نشست خبری کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های دیگر به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.در این نشست دبیر علمی کنفرانس بین المللی مجازی نقش معرفت دینی در علوم انسانی از گفتگو تا تاسیس علم دینی، به همراه دبیر اجرایی این کنفرانس، اهداف و برنامه ها و چگونگی برگزاری کنفرانس را برای خبرنگاران تشریح کردند.

ادامه مطلب
دستاوردهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مسیر وحدت حوزه و دانشگاه و بازسازی علوم انسانی بررسی شد
در بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دستاوردهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مسیر وحدت حوزه و دانشگاه و بازسازی علوم انسانی بررسی شد گالری

در بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دستاوردهای پژوهشگاه در مسیر وحدت حوزه و دانشگاه و بازسازی علوم انسانی بررسی شد

ادامه مطلب
کتاب فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه به قلم دکتر مهدی نصیری انتشار یافت
انتشار یک کتاب برای شناخت دیدگاه‌ها علمای دین به فناوری

کتاب فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه به قلم دکتر مهدی نصیری انتشار یافت

این کتاب به قلم دکتر مهدی نصیری یکی از اعضای هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ۲۳۶ صفحه در شهریور ماه سال جاری به ویترین انتشارات پژوهشگاه اضافه شده است.

ادامه مطلب
بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست
به منظور تشریح کنفرانس های سه گانه پیش رو مطرح شد؛

بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست

نشست خبری کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر و کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی و کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس ها به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.

ادامه مطلب
آزمون دکترای تخصصی ویژه برادران طلبه برگزار شد
با رعایت پروتکل های مصوب بهداشتی

آزمون دکترای تخصصی ویژه برادران طلبه برگزار شد

این آزمون به همت مدیریت آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی و مطابق با مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت علوم در دوره های تحصیلات تکمیلی برگزار شد و تعداد ۱۶ نفر از پذیرفته شدگان می‌توانند در ۴ رشته جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت دولتی و روان شناسی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پذیرفته شده و دوره تحصیلات تکمیلی را سپری کنند.

ادامه مطلب
روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی اثر کنث‌آی پارگامنت ترجمه شد
ترجمه یک کتاب روان شناسی با رویکرد معنا گرایانه

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی اثر کنث‌آی پارگامنت ترجمه شد

انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با مشارکت مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این اثر ۵۷۵ صفحه ای را وارد ویترین گروه روان شناسی پژوهشگاه کرده است.

ادامه مطلب