اخبار - آرشیو

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد ششم) امام خمینی رحمه الله روانه بازار نشر شد

به همت گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه‌الله و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد ششم) امام خمینی رحمه الله منتشر شد.

ادامه مطلب