اخبار

بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه برای اولین بار در ایران و جهان عرب
از سوی پژوهشگران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انجام می‌شود؛

بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه برای اولین بار در ایران و جهان عرب

عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از پروژه ۳۰ جلدی بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه خبر داد و گفت: این طرح برای جامعه علمی حوزویان و دانشگاهیان است که برای اولین بار در جوامع ایرانی و عرب‌‌ها توسط پژوهشگران حوزه و دانشگاه در حال انجام است و امیدواریم با انتشار این مجموعه ۳۰ جلدی گامی بلند در خدمت به جوامع شیعی برداریم.

ادامه مطلب