اخبار - آرشیو

سلامت روانی انسان به توحید یافتگی آن بستگی دارد
برگزیده جشنواره بین المللی فارابی تاکید کرد:

سلامت روانی انسان به توحید یافتگی آن بستگی دارد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بدون شک از دیر زمان توجه و واکاوی در حوزه روح و روان انسان از جمله دغدغه های مهم و پیچیده بشر بوده است. در باب روان و علم و روان شناسی سوالات بسیاری مطرح است که حتی آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای علمی بشری نتوانسته پاسخگوی آن باشد و جای خالی توجه به ماوراء و نگرش فرا زمینی و زمانی در مقوله جانِ انسان به خوبی احساس می شود؛موضوعی در کتاب «اصول درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی» به نیکی از آن بهره برداری شده است و این کتاب توانمند که به قلم دو تن از اساتید پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آقای دکتر مسعود جان بزرگی و آیت الله سید محمد غروی به زیور طبع آمده و از زمان انتشار مورد توجه و تقدیر محافل علمی قرار گرفته است و اخیرا نیز در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، شایسته تقدیر شد. از این رو با یکی از نویسندگان این کتاب حوزه روان شناسی با رویکرد دینی، آقای دکتر مسعود جان بزرگی گفتگو کرده ایم که در زیر می آید

ادامه مطلب