اخبار

اهل بیت(ع) با تکیه بر قرآن کریم محور وحدت ادیان هستند
دبیر علمی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع):

اهل بیت(ع) با تکیه بر قرآن کریم محور وحدت ادیان هستند

اشاره: کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت(ع) در دوره معاصر در نظر دارد طی فراخوانی و با همفکری و هم افزایی اندیشمندان و نخبگان داخلی و جهانی این مطالعات را در ۵ محور اساسی درآمد، مستندات، اهداف و روش ها، مبانی و رویکردها و نگاه منطقه ای و جهانی تاریخ اهل بیت (ع) در قالب یک کنفرانس یک روزه در تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری بررسی کند. از این رو دبیر علمی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر، حجت الاسلام و المسلمین رمضان محمدی، عضو هیات علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در خصوص اهداف، برنامه ها و جایگاه علمی و پژوهشی این کنفرانس گفتگویی انجام داده اند که تقدیم می شود:

ادامه مطلب
کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی برگزار می شود
به منظور بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی بحران کرونا؛

کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی برگزار می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور ایجاد نگاه پژوهش محورانه و ایفای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود، در مقابله با بیماریهای فراگیر و تامین سلامت همگانی، کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی را در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد کرد

ادامه مطلب
ظرفیت های علمی پژوهشگاه برای برگزاری کنفرانس کم نظیر است
عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی:

ظرفیت های علمی پژوهشگاه برای برگزاری کنفرانس کم نظیر است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه که از مشاوران علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است بر دو نکته استفاده از ظرفیت های بومی و توجه به کیفیت مقالات را دو اصل مهم در برگزاری کنفرانس دینی مطرح کرده است.

ادامه مطلب
برجستگی نقش دین در ساختار علمی از ویژگی های مهم کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است
دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی عنوان کرد:

برجستگی نقش دین در ساختار علمی از ویژگی های مهم کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است

کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با ۴ محور اساسی در زمینه های نقش معرفت دینی در پارادایم علوم انسانی، معرفت دینی و رشته های مختلف علوم انسانی، وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی و معنویت و علوم انسانی تا تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری چکیده مقالات و تا تاریخ ۱۵ شهریور اصل مقالات را پذیرفته و طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس در اولین روز آبان ماه سال ۹۹ به صورت مجازی کنفرانس را با مدعوین خارجی و داخلی برگزار خواهد کرد.

ادامه مطلب
برخورداری از رویکرد هدایتگرانه مهمترین شاخصه علوم انسانی دینی است
رئیس کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی تاکید کرد:

برخورداری از رویکرد هدایتگرانه مهمترین شاخصه علوم انسانی دینی است

کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با هدف توسعه علم دینی و ظرفیت شناسی دستاوردهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و برخورداری و جذب توانمندی های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت گفتگو و تعامل برای اشاعه علم دینی در حوزه علوم انسانی در اول آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب