اخبار

گزارش دبیر علمی کنفرانس بین المللی رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا
خبر کنفرانس

گزارش دبیر علمی کنفرانس بین المللی رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی استاد گروه روانشناسی و دبیر علمی کنفرانس بین المللی رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا، در افتتاحیه این مراسم گزارشی از مقالات ارائه شده به این کنفرانس ادامه داد. متن کامل سخنرانی ایشان در زیر آمده است:

ادامه مطلب